eFootball league

2019-20 SEASON

报名

报名参加eFootball League!
报名在2019-20 eFootball League赛季中代表自己最爱的俱乐部。 玩家可同时报名参加(1)eFootball.Open和(2)eFootball Season Program。

  • 参加者必须关联KONAMI ID和eFootball PES 2020游戏帐户。
  • eFootball.Open报名于2020/02/02 23:59 (UTC)截止。
  • eFootball Season Program报名于2020/05/24 23:59 (UTC)截止。
  • 报名eFootball.Open后,将会使用你的过往比赛数据计算排名

请在eFootball PES 2020中按照以下指示关联游戏帐户和KONAMI ID。